Image

Transition Technologies-Software (TTSW) specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług bezpieczeństwa dla holistycznego zarządzania ochroną informacji w systemach teleinformatycznych. Usługami z zakresu bezpieczeństwa zajmuje się nasz dział Transition Technologies SaaS. Działamy w różnych obszarach, w zależności od charakteru i przepływu informacji, a także ich prezentacji i przetwarzania.

Nasza ekspertyza obejmuje następujące obszary:

Audyty wewnętrzne i analizy

Zarządzanie ryzykiem

Strategia ochrony

Ciągłości działania

Środowisko teleinformatyczne

Przetwarzanie danych osobowych

Obsługa incydentów i ich konsekwencje

Aspekty prawne

Świadomość ryzyka i zagrożeń

Czy to jest konieczne?

Wyobraźmy sobie taką sytuację. Przecież logicznym jest, że zostanie nam tylko zeskanowanie kodu aplikacji przed dostawą, naprawa ewentualnych błędów i wdrożenie. Jest tylko jedno „ale”.

Takie podejście wiąże się to ze znacznym ryzykiem, które może obciążyć nas finansowa. Dlaczego?

Późne wykrycie podatności na błędy może wiązać się z dodatkowymi kosztami finansowymi związanymi z ich usunięciem, potencjalnie wymagającym regresji do wcześniejszych etapów tworzenia aplikacji. A zatem nie wszystkie luki w zabezpieczeniach można łatwo usunąć na późnym etapie bez zajmowania się podstawowymi zależnościami kodu, jak np. bibliotekami. Pojawia się presja czasu, która staje się czynnikiem determinującym szybkość usuwania błędów w kodzie i luk w zabezpieczeniach, ponieważ każdy harmonogram zakłada uruchomienie systemu w danym terminie. Stąd też istnieje możliwość opóźnienia wdrożenia oprogramowania, zwłaszcza jeśli klient oczekuje do akceptacji czystego i bezpiecznego rozwiązania. Wady, błędy mogą prowadzić do kar finansowych lub innych konsekwencji.

Co jesli błędy nie przeszkadzają klientowi?

W przypadkach, gdy klient zgadza się na otrzymanie aplikacji z podatnościami, ale wymaga natychmiastowej korekty, może się okazać, że będziesz musiał poprawić nieoptymalny kod na instancji produkcyjnej. Może to prowadzić do trudności w uzyskaniu okien serwisowych i zwiększyć ryzyko ataków na niewłaściwie zabezpieczoną aplikację produkcyjną. Wiąże się to również z ryzykiem nadszarpnięcia reputacji obu zaangażowanych w procesie stron.

Wdrożenie bezpiecznego procesu tworzenia kodu od samego początku jest proaktywnym i odpowiedzialnym podejściem do zapewnienia solidności i niezawodności aplikacji.

Co pomoże w zwiększeniu bezpieczeństwa?

Wiele z tych problemów, można skutecznie rozwiązać, wdrażając proces Secure Software Development Lifecycle (SSDLC) w całym cyklu tworzenia oprogramowania. Proces obejmuje zintegrowanie praktyk bezpieczeństwa z procesem tworzenia oprogramowania (SDLC) w ściśle zintegrowany sposób.

Etapy SSDLC

Analiza wymagań

Projektowanie rozwiązania

Rozwój oprogramowania

Testowanie rozwiązania

Wypuszczenie wersji

Utrzymanie rozwiązania

Jakie narzędzia i procesy wykorzystujemy?

Bezpieczny projekt i architektura

Obejmuje wykorzystanie specjalistycznej wiedzy w zakresie modelowania zagrożeń, ustanowienie wytycznych dotyczących minimalnych wymagań i środków bezpieczeństwa (znanych jako linie bazowe bezpieczeństwa) oraz włączenie standardów branżowych, przepisów i wiedzy specjalistycznej w zakresie DevSecOps/SSDL/OffSec.

Bezpieczne kodowanie

Stosowane są praktyki bezpiecznego kodowania, z wykorzystaniem wyżej wymienionych standardów i wytycznych. Bieżący nadzór nad bezpieczeństwem, ręczne przeglądy kodu oraz wykorzystanie specjalistycznego narzędzia SAST (Static Application Security Testing) do automatycznej analizy kodu są kluczowe.

Budowanie, integracja i testowanie

Tutaj w procesach iteracyjnych wykorzystywane są SAST. Wykryte luki w zabezpieczeniach są badane, analizowane, zgłaszane i zarządzane przez specjalistów, często wspomaganych przez dedykowany skaner luk w zabezpieczeniach.

Ochrona operacyjna i monitorowanie

Profesjonaliści wykorzystują swoją wiedzę z zakresu norm, wytycznych, standardów i najlepszych praktyk dotyczących środowisk. Bieżący nadzór nad bezpieczeństwem przez specjalistów jest niezbędny.

Ciągłe dostarczanie i wdrażanie

Bieżący nadzór nad bezpieczeństwem przez specjalistów ma kluczowe znaczenie, wspierany przez wykorzystanie skanerów podatności bezpieczeństwa aplikacji i infrastruktury.

Zakres usług bezpieczeństwa

Nasz zakres usług jest dostosowany do konkretnych potrzeb i celów każdego klienta. Wierzymy w tworzenie dostosowanych rozwiązań, które ewoluują wraz ze zmieniającymi się wymaganiami, co pozwala na skuteczne i elastyczne podejście do oferowanego oprogramowania.

Prowadzimy otwarte rozmowy z nowymi i obecnymi klientami, aktywnie wsłuchując się w ich potrzeby i cele, dostarczając jednocześnie spersonalizowane rozwiązania.

W jaki sposób możemy Ci pomóc?

Przeszkolenie personelu

Dostarczenie brakujących zasobów

Zmniejszenie kosztów

W ramach naszych usług oferujemy kompleksowe rozwiązanie, specjalnie dostosowane do wymagań klienta i uzgodnione w procesie zakupowym lub poaudytowym. W ten sposób klienci mogą uzyskać pożądany poziom bezpieczeństwa bez ciężaru związanego z zarządzaniem zawiłościami technicznymi.

Managed Security Services (MSS)

Usługi zarządzania bezpieczeństwem obejmują szeroki zakres, w tym audyty zerowe (audyt otwarcia), projektowanie procesów przetwarzania danych, dobór i dostawę rozwiązań technicznych, integrację z istniejącymi systemami, dodawanie modułów oprogramowania, zapewnienie konsultantów ds. bezpieczeństwa, zarządzanie środowiskiem, reagowanie na incydenty, usługi konsultingowe i wsparcie techniczne.

Korzyści z Usług Zarządzania Bezpieczeństwem

eliminacja niedoborów kadrowych i kompetencyjnych,


przeniesienie na nas odpowiedzialności za wdrożenie i eksploatację usługi,


obniżenie kosztów uruchomienia poprzez przejście z CAPEX na OPEX oraz uniknięcie konieczności zakupu licencji na oprogramowanie,


elastyczność i zdolność adaptacji, koniecznej, aby sprostać wymaganiom klientów, zapewniając, że usługa jest dostosowana do ich potrzeb, a nie ograniczona przez cechy produktu,


wysokiej jakości usługi świadczone i nadzorowane przez wykwalifikowanych inżynierów, którzy stale podnoszą swoje kompetencje i zdobywają praktyczne doświadczenie.


Naszym celem jest dostarczanie skutecznych rozwiązań, promowanie dzielenia się wiedzą oraz zapewnienie najwyższego poziomu ochrony informacji.

Transfer wiedzy jest integralną częścią naszego podejścia do współpracy. Dlatego też unikamy na spotkaniach mocno technicznego języka, ponieważ dzielimy się doświadczeniami wyciągniętymi z rozwiązywania problemów z różnymi klientami. Ta zgromadzona wiedza służy jako podstawa do szkolenia naszych klientów i tworzenia repozytorium najlepszych praktyk.


Staramy się również, w miarę możliwości, wspierać polskie rozwiązania, preferując produkty lokalne, gdy oferują one równoważne możliwości na analizowanym obszarze. W TTSW dokładamy wszelkich starań, aby świadczyć usługi bezpieczeństwa na najwyższym poziomie, które odpowiadają wyjątkowym potrzebom i wyzwaniom naszych klientów.