Image

. Akcyzator
Specjalizujemy się we wspieraniu działań akcyzowych w sektorach energii elektrycznej, gazu i produktów naftowych.
Dlaczego Akcyzator?
Nasza przygoda zaczęła się w 2010 roku od opracowania pierwszych rozwiązań do elektronicznej ewidencji i rozliczeń podatku akcyzowego. Od tego czasu stale ulepszamy nasze rozwiązania, aby dostosować je do zmieniających się trendów technologicznych, przepisów prawnych i indywidualnych wymagań naszych klientów.
Wraz z wejściem w życie od 1 stycznia 2024 r. nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym wprowadzono istotne zmiany, nakazujące prowadzenie ewidencji w formie elektronicznej oraz stosowanie programu komputerowego, który zapewni:
[warto wyszczególnić te punkty]
– przejrzysty dostęp do wpisów z solidną ochroną danych przed zniekształceniem lub utratą,
– sprostowanie danych, w tym wskazanie osoby dokonującej korekty, zakresu zmian oraz terminu wprowadzenia,
– generowanie i drukowanie wpisów, zestawień i raportów w porządku chronologicznym w ciągu 14 dni od daty doręczenia żądania,
– nieusuwalność wpisów.
Dla kogo jest Akcyzator?
Akcyzator to program, który oparliśmy na naszej wiedzy i infrastrukturze IT, którą dopasowujemy do potrzeb każdego klienta i jego możliwości ekonomicznych.
Dla mikro/małych klientów zapewniamy ekonomiczny model abonamentowy do elektronicznego prowadzenia ewidencji akcyzowej w chmurze. Takie podejście minimalizuje koszty utrzymania i zakupu oprogramowania.
Duzi klienci dysponujący znaczną infrastrukturą IT mogą zdecydować się na modele licencjonowania on-premise, pozwalające na pełną kontrolę nad ich systemami.
Warianty programu Akcyzator
Zarówno modele subskrypcyjne, jak i licencyjne obejmują dwa warianty oprogramowania:
Akcyzator – podstawowa wersja do elektronicznego prowadzenia ewidencji akcyzowej.
Akcyzator-Pro – zaawansowana wersja programu zawierająca wszystkie funkcjonalności wersji podstawowej wraz z możliwością rozliczania podatku akcyzowego i drukowania deklaracji.
Naszym głównym celem jest dostarczanie niezawodnych i elastycznych rozwiązań informatycznych do zarządzania podatkiem akcyzowym, umożliwiając naszym klientom poruszanie się po zawiłościach prawnych regulacji przy jednoczesnym usprawnianiu tej operacji.
[crowler z testymonialami użytkowników]