Image

Ship-Docs – system wspierający zarządzanie flotą statków. Składa się z modułu portowo-celnego, obsługującego ok. 700 dokumentów oraz modułu raportów statkowych, docelowo obsługujących 12 dzienników statkowych.

ShipDocs

Zobacz

GENUS to system ERP – zapewnia kompleksowe zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, w tym kadrami, zamówieniami na projekty, zarządzaniem kontrahentami, rozliczeniami finansowymi, a także zarządzaniem czasem pracy i rozliczeniami z pracownikami.

GENUS

Kontakt

Akcyzator – oprogramowanie do rozliczania podatku akcyzowego. Powstał w 2009 r. i był jedną z pierwszych aplikacji tworzonych w technologii .NET w Transition Technologies. Ponieważ w 2024 roku wchodzi obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych w formie elektronicznej, oprogramowanie zostało zaktualizowane tak, aby spełniało bieżące potrzeby.

Akcyzator

Zobacz

Seeing Assistant to wirtualny asystent, wspomagający osoby z dysfunkcją wzroku w ich codziennym życiu, który budujemy i utrzymujemy w ramach współpracy z Transition Technologies S.A.

Seeing Assistant

Zobacz